EASYVOTE.CHlas elecziuns federalas: simpel, chapibel e neutral

VoteNow19– 1001 motivs per eleger!

Nus dumandain la svizra: Pertge elegiais vus ? I dat 1001 motivs persuenter – e nagin motiv per na betg eleger! Ti es anc indecis pertge che ti duessas eleger? Lura es ti qua al dretg lieu. 1001 persunas ta raquintan pertge ch’els elegian. Tge ta persvada?

Pertge elegias ti?

Ans di pertge che ti elegias! Co che quai funcziuna declera quest clip. Gia fatg? Lura ans trametta il clip – sin in da noss chanals. Go vote!

Making Of: Social Media Campaign - #VoteNow19